NEK 700 kablingssystemer

NEK 700:2016 består av 3 hoveddeler

NEK 700 er ekom-bransjens svar på NEK 400 og er verktøyet myndighetene (Nkom) henviser til som fundament for planlegging og bygging av funksjonelle kablingsinstallasjoner i alle typer bygg og utendørsanlegg. Det er også det verktøyet bransjen benytter for å sikre at minimumskravet til kvalitet oppnås i alle deler av infrastrukturen for informasjonsteknologi.

NEK 700 er verktøyet alle som jobber med ekom må forholde seg til. Det er ekom-bransjens svar på NEK 400 og det verktøyet bransjen benytter for å sikre at minimumskravet til kvalitet oppnås i alle deler av infrastrukturen for informasjonsteknologi.

NEK 700 serien er en oversettelse av de europeiske normene utarbeidet av TC 215 i CELELEC. Den norske komiteen er NK25/205/215.

 

NEK 700:2016 består av 3 hoveddeler (701-703):

 

NEK 701:2016 Felles kablingssystemer
 • NEK EN 50173-1:2011 -  Generelle krav
 • NEK EN 50173-2:2010: Kontorbygninger
 • NEK EN 50173-3:2010: Industrivirksomhet
 • NEK EN 50173-4:2012 Boliger
 • NEK EN 50173-5:2012 Datasentre
 • NEK EN 50173-6:2013 Distribuerte bygningstjeneste

 

NEK 702:2016 Installasjon av kabling
 • NEK EN 50174-1:2014 Spesifikasjon av installasjon og kvalitetssikring
 • NEK EN 50174-2:2014 Planlegging og utførelse av installasjoner i bygninger
 • NEK EN 50174-3:2013 Planlegging og utførelse av installasjoner utomhus
 • NEK EN 50310:2010  Anvendelse av ekvipotensialutjevning og jording i bygninger med utstyr for informasjonsteknologi

 

NEK 703:2016 Anlegg og infrastruktur i datasentre
 • NEK EN 50600-1:2012 - Generelle konsepter
 • NEK EN 50600-2-1:2014 - Bygningskonstruksjon
 • NEK EN 50600-2-2:2014 - Energiforsyning
 • NEK EN 50600-2-3:2014 - Klimakontroll
 • NEK EN 50600-2-4:2015 - Infrastruktur i telekommunikasjonskabling
 • NEK EN 50600-2-5:2015 - Sikkerhet

NEK 700 inngår i Nelfos forskriftsabonnement

Bestill NEK 700 i Nelfos nettbutikk

Nettkurs

 1. 31. mai 2022,

  Nova Spektrum, Messeveien 8, Lillestrøm

  NEK 700:2020-serien nyheter og presiseringer

  På dette seminaret får du høre om hvordan forholde seg til fjernkraftmating, kravene til boliginstallasjoner og hvordan ekomlover samsvarer med standarder og private avtaler.

 2. 31. mai 2022,

  Nova Spektrum, Messeveien 8, Lillestrøm

  Fjernmating med PoE

  I dette seminaret får du høre om nye kvalitetskrav til kontaktene og ny installasjonspraksis. Det vil også handle om utvidet testing, samt typiske problemer og årsaker til disse.

 3. 1. juni 2022,

  Nova Spektrum, Messeveien 8, Lillestrøm

  NEK 700:2020-serien nyheter og presiseringer

  I dette innlegget får du høre om hvordan forholde seg til fjernkraftmating, kravene til boliginstallasjoner og hvordan ekomlover samsvarer med standarder og private avtaler.