Nelfos solundersøkelse

Nelfos Solundersøkelse har siden 2019 blitt sendt ut i starten av hvert år til medlemsbedriftene for å kartlegge aktiviteten og utviklingen på områdene solkraft og batterilagring i året som gikk.

sol introb.svg

Antall besvarelser lå på 589 i 2019, 341 i 2020 (noe lavere pga pandemien) og 646 i 2021. Det er derfor viktig å påpeke at dette kun er en indikasjon på trender, og ingen fasit da det er mange medlemsbedrifter som ikke har svart. Det vil også normalt være en tendens til at medlemsbedriftene som er mest opptatt av sol og lagring vil svare i større grad enn bedrifter som har helt andre virksomhetsområder og interesser.

I diagrammene vises antall bedrifter som har svart på hvert spørsmål på y-aksen til venstre. I tillegg vises prosentvis fordeling mellom svaralternativene inne i søylene i diagrammet.

Har du spørsmål om undersøkelsen? Ta gjerne kontakt på mk@nelfo.no

Solstrøm

Tilbyr din virksomhet/avdeling leveranse av solcelleanlegg?

sol 1.svg

Antall medlemsbedrifter som tilbyr solkraft har økt fra 295 i 2019 til 333 i 2021. Prosentvis vil det si fra 50% i 2019 til 52% i 2021.

 

Er din virksomhet/avdeling som oftest hovedentreprenør i leveranse av solcelleanlegg?

sol 6.svg

Antall medlemsbedrifter som er hovedentreprenør som oftest har økt fra 86 i 2019 til 162 i 2021. Prosentvis vil det si en økning fra 58 % i 2019 til 67 % i 2021.

 

Har din virksomhet/avdeling levert bygningsintegrerte solcelleanlegg?

sol 7.svg

Antall medlemsbedrifter som har levert bygningsintegrerte solceller har økt fra 42 i 2019 til 64 i 2021. Prosentvis vil det si en nedgang fra 28 % i 2019 til 27 % i 2021.

 

Ca. hvor mange solcelleanlegg har din virksomhet/avdeling levert totalt?

I diagrammene vises antall bedrifter som har svart på hvert spørsmål på y-aksen til venstre. I tillegg vises prosentvis fordeling mellom svaralternativene inne i søylene i diagrammet.

sol 9.svg

I 2021 er det fortsatt flest medlemsbedrifter som huker av for at de har levert totalt "Under 10" solcelleanlegg. Samtidig har andelen som har levert mellom 10-50 anlegg økt fra 16% til 20%. Det leveres generelt flere anlegg i 2021 enn i 2019.

 

Har din virksomhet/avdeling levert solcelleanlegg på:

sol 12.svg

Fordelingen i de ulike segmentene har holdt seg ganske lik de siste 3 årene: privatboliger dominerer, rett foran næringsbygg og fritidsboliger. På grunn av at antall besvarelser har økt, er antallet per segment også en del høyere i 2021 sammenlignet med 2019.

Batteri

Tilbyr din virksomhet/avdeling leveranse av batteriinstallasjoner?

batteri 1.svg

Antall medlemsbedrifter som tilbyr batteriinstallasjoner har gått ned fra 318 i 2019 til 245 i 2020. Prosentvis vil det si fra 54% i 2019 til 41% i 2021.

 

Har din virksomhet/avdeling levert batteriinstallasjoner til:

batteri 5.svg

Fordelingen i segmenter ser litt annerledes ut for 2021 sammenlignet med 2020. Det er langt flere som har levert til næringsbygg, park og landbruk i 2021.

 

Ca. hvor mange batteriinstallasjoner har din virksomhet/avdeling levert?

batteri 6b.svg

I 2021 er det fortsatt flest bedrifter som har levert under 10 batteriinstallasjoner, men antallet bedrifter som har levert 10-50batteriinstallasjoner øker.