Hvorfor bli medlem?

Nelfo representerer over 1900 medlemsbedrifter innen elektro, it, ekom, automatisering og heis, og er en landsforening i NHO.

Dette får du som medlem i Nelfo:

Se våre rabatterte medlemsfordeler her.

I samarbeid med ulike alliansepartnere, andre landsforeninger, NHO, og våre medlemsbedrifter jobber vi for bransjens utvikling og rammevilkår. Som medlem er du også tilknyttet et svært godt utbygd lokalt nettverk som består av 16 lokalforeninger som ivaretar medlemmenes lokale interesser. Lokalforeningen har egen regionsjef og eget styre.

Hvem kan bli medlem i Nelfo?

Medlemskap i Nelfo har verdi for bedrifter innenfor alle områder knyttet til elektrobransjen. Det er viktig at Nelfo vokser og har en jevn tilstrømming av medlemmer etter hvert som nye bedrifter oppstår og eksisterende bedrifter utvikler seg til å dekke nye og flere områder innen elektrobransjen.

Nelfo har i dag medlemmer innenfor elektroinstallasjon, ekom, heis, skip og offshore, systemintegrasjon, energi og industri. Det er viktig at Nelfo fremstår attraktiv for nye segmenter etter hvert som disse utvikler seg. Typiske eksempler er lokal energiproduksjon og -lagring og alle former for digitalisering innenfor elektrobransjen.

Retningslinjer for opptak av nye medlemmer.

Medlemskap i NHO

Medlemskap i Nelfo innebærer også medlemskap i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). NHO er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge og tilhørigheten bidrar til økt tyngde i tarifforhandlingene og redusert streikefare. I tillegg gir det mulighet til å påvirke NHOs standpunkter i ulike saker som berører bransjen.

Bindingstiden for medlemskap i Nelfo er 2 år, og utmeldingsfristen 6 måneder.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.