Veileder: Lønnsomhet i solcelleanlegg

Publisert

Nelfo har sammen med Norconsult utviklet en lønnsomhetsveileder som tar for seg et eksempelgårdsbruk med solcelleanlegg og beregner lønnsomhet for flere ulike scenarier.

lønnsomhetsveileder-beskåret.jpgVeilederen er en del av Nelfo sitt landbruksprosjekt som har pågått det siste året. I juni ble det lansert 3 nye verktøy for solceller i landbruket, og prosjektet fortsetter nå med denne lønnsomhetsveilederen samt et eget landbruks-kapittel i den oppdaterte versjonen av Teknisk veileder: Installasjon av solcelleanlegg.

- Med denne veilederen ønsker vi å bidra til å øke forståelsen av lønnsomhet i solcelleanlegg både hos installatøren og hos innkjøperen. Dette håper vi igjen kan bidra til at flere solcelleprosjekter blir realisert i landbrukssegmentet, som jo er et veldig spennende marked for Nelfos medlemmer med mye potensiale, sier Marie Kolderup som er Fagsjef for Elektroteknikk i Nelfo.

 

figur-3.jpg

Veilederen er utviklet i samarbeid med Norconsult og tar for seg et eksempelgårdsbruk som vist i figuren.

Seks faktorer har stor betydning for lønnsomhet og er vektlagt i veilederen:

  • Solressurs
  • Strømforbruk
  • Installasjonsomfang
  • Bygningens egnethet
  • Installasjonskostnad
  • Strømpris

Med bakgrunn i de seks faktorene tar veilederen for seg installasjon av et solcelleanlegg på 30 kWp (ca. 150 m2) på det sørvendte låvetaket til en melkebonde på Østlandet. Anlegget gir en strømproduksjon på noe over 28 000 kWh i året, hvorav ca. 24 000 kWh går til å redusere bondens strømforbruk, mens 4 000 kWh selges til nettet pga. ulikheter i tidspunkter for forbruk og produksjon. Med bakgrunn i «gjennomsnittlige» forventninger til kostnad, strømpris, produksjon osv. beregnes tilbakebetalingstiden til 18,5 år for dette eksempelgårdsbruket uten å ha mottatt økonomisk støtte (fra f.eks Innovasjon Norge som kan støtte med opptil 25 %). Tilbakebetalingstiden er illustrert i figuren under hentet fra veilederen.

tilbakebetalling.jpg

- Dette kan kanskje virke noe negativt sammenlignet med tilbakebetalingstid for f.eks varmepumper, men det er viktig å huske på at solcelleanlegg ikke har noen slitedeler og ofte kan produsere strøm i over 30 år med lite tilsyn og uten løpende kostnader, sier Marie Kolderup.

Mange av faktorene som inngår i lønnsomhetsberegningen vil variere med beliggenhet, låvetakets himmelretning, fremtidig utvikling i kraftprisen osv. Det er derfor gjort hva-hvis analyser av investeringen i veilederen, for eksempel: hva blir tilbakebetalingstiden hvis fremtidig kraftpris blir høyere eller lavere enn forutsatt? Resultatet er vist i figuren under fra veilederen.

strømpris.jpg

Disse analysene viser at investeringen er robust: solcelleanlegget blir nedbetalt lenge før teknisk levetid i alle tilfeller, og det blir tilbakebetalt fortere enn 18,5 år hvis noen av faktorene er mer positive enn det som er forutsatt i denne veilederen.

Hør podcast om den nye lønnsomhetsveilederen her

Les mer om lønnsomhetsvurderingene og last ned veilederen her:

Medlem:
Last ned pdf fra Min Nelfoside her

Ikke-medlem:
Les via Elbok her (kr 0,- for medlemmer)

 

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.