Nelfo

Innhold

Artikler

Vis filtrering

187 resultater

Type artikkel
Velg område
187 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Politisk sak,

  Flere heldøgns omsorgsplasser

  For å bygge flere og bedre heldøgns plasser i sykehjem og omsorgsbolig foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett å øke tilsagnsrammen i Husbanken med 1,57 milliarder kroner. Dette tilsvarer rundt 900 plasser.

 2. Nyhet, Politisk sak, Elektrifisering, Infrastruktur

  Mer til elektrifisering og infrastruktur

  Elektrifisering og infrastruktur er blant sektorene som får mer i revidert statsbudsjett. Det er nødvendige satsinger for å nå klimamålene og å sikre god produktivitetsutvikling gjennom bedre transportløsninger, digitalisering og kompetansebygging.

 3. Nyhet, Politisk sak, Elektrifisering, Elbillading Elbillading

  Nå skal næringstransporten elektrifiseres

  En vellykket norsk elbilpolitikk har bidratt til vesentlige utslippsreduksjoner i transportsektoren. Nå ønsker regjeringen å stimulere til ytterligere utslippskutt med helt ny Enova-satsing rettet mot næringstransport.

 4. Nyhet, Fagartikkel, IKT/Ekom

  Store investeringer i ekomnett og tjenester

  Eierne av ekomnett investerte over 9,4 milliarder i ekomnett og -tjenester i 2018. 28 prosent av samlet omsetning i bransjen går til å bygge bedre nett og tjenester. Veksten er stor for bredbånd levert over fiber, og i 2018 var det mer enn 1 million private fiberabonnement i Norge.

 5. Nyhet, Politisk sak, Arbeidsliv, Marked og lønnsomhet

  Gode markedsutsikter

  Norsk økonomi er fortsatt i moderat konjunkturoppgang, og det forventes 2,0 % – 2,4 % vekst i fastlands-økonomien frem til 2021. Petroleumsinvesteringene vokser igjen i år, og ventes å ligge på nær samme nivå de to neste årene. Stor aktivitet innen elektrifisering, automatisering og digitalisering betyr vekst for elinstallasjonsbransjen

 6. Nyhet, Fagartikkel, IKT/Ekom

  Over 1000 kan mangle autorisasjon i følge Nkom

  Nkom skal nå kartlegge omfanget av virksomheter som kan være autorisasjonspliktige. Det er viktig at de som installerer eller vedlikeholder ekomnett er autorisert og kvalifisert for dette. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har tilsyn med ekomnett i Norge.

 7. Nyhet, Politisk sak, Elektrifisering, Elbillading Elbillading

  Regjeringen foreslår rett til lading av bil

  Siden 2017 gir reglene i eierseksjonsloven seksjonseiere i boligsameier rett, på visse vilkår, å installere ladepunkt for lading av bil. Nelfo har pekt på behovet for tilsvarende regler for dem som bor i borettslag. 3. mai 2019, kom forslag til lovendring for borettslagsloven.

 8. Nyhet, Politisk sak, Jus, Seriøsitet

  ESA åpner undersøkelse om støtte til veilys

  Nelfo har klaget Bergen kommune inn for Eftas overvåkingsorgan ESA vedrørende det vi mener er ulovlig støtte til BKK for drift av veilys i kommunen. ESA har nå besluttet å innlede en formell undersøkelse om det er tildelt ulovlig offentlig støtte.

 9. Nyhet, Politisk sak, Energi og klima, Elektrifisering

  Elektrifiseringen må gå raskere

  Klimaendringene er her, vi har dårlig tid. Elektrifisering er svaret, men for å nå klimamålene trengs smartere systemer, sterke sentralnett og et bedre marked, fastslo adm. direktør Auke Lont i Statnett da han åpnet et frokostmøte om elektrifiseringen av Norge i Oslo 24. april.

 10. Nyhet, Politisk sak, Arbeidsliv, Lønn og tariff

  Lønnsoppgjøret 2019 er godkjent

  Representantskapet hos både LO og YS har godkjent resultatet av årets lønnsoppgjør. Det betyr at oppgjøret er endelig og de lokale forhandlingene kan starte. Etter 15 timer på overtid 1. april ble NHO og LO/YS enige i årets tariffoppgjør.